Cesarluz's Street

Back To Bayou Teche Live

Förpacka rätt

När man skall få till det som behövs samtidigt som man också når fram så tycker jag att det är bra och man kan försöka få igenom det som annars inte fås igenom. Vad är det jag menar kanske du frågar dig? Jo det handlar om att göra allt som går för alla andra istället för att bara göra något enkelt. Ja, man skall gärna se till att det går och man kan också få igenom och igen det som annars lätt glöms bort, nämligen kartongförpackningar och dess kusiner, flyttkartongerna. Ja, dessa är mycket viktiga och går bra att använda sig utav.